Privreda

Objavljeno 07.11.2019. | objavio Plusonline

Danas smo od pres službe Preduzeća “Koridori Srbije” dobili zvanično saopštenje vezano za završetak radova na izgradnji Istočnog kraka Koridora 10. Svečano otvaranje zakazano je za subotu 9. novembar.

Poštovani Nenade,

Prosleđujemo Vam osnovne informacije o Istočnom kraku Koridora 10.

Što se agende za otvaranje Istočnog kraka tiče, molimo vas da se javite Službi za saradnju sa medijima Predsednika Republike, na  e-mail: mediji@predsednik.rs; sa molbom da vas uvrste u poziv za subotu, 09.11., jer mi za ovaj događaj ne šaljemo pozive medijima.

Takođe se zahvaljujemo na višegodišnjoj izuzetno profesionalnoj saradnji sa Vama lično i Vašom redakcijom.

…………………………………………………………….

Opšte informacije – Istočni krak Кoridor 10

Izgradnja poslednje deonice Istočnog kraka Кoridora 10 od Proseka do Crvene Reke, duge 22,5 kilometra, završena je u potpunosti 30.oktobra 2019. godine.
U planu je da 09. novembra bude otvorena za saobraćaj i poslednja deonica Кoridora 10, čime će Istočni krak Кoridora 10, tj. kompletan auto-put od Niša do granice sa Bugarskom, u ukupnoj dužini od 87 km, moći da se koristi za javni saobraćaj.
Кoridor 10 jedan je od najvažnijih panevropskih saobraćajnih koridora koji prolazi kroz Srbiju i povezuje Austriju, Mađarsku, Sloveniju, Hrvatsku, Srbiju, Bugarsku, Makedoniju i Grčku. Ovim projektom transportni sistem Republike Srbije postaje kompatibilan sa transportnim sistemom Evropske unije. U daljem periodu razvoja saobraćajne putne mrežeu Srbiji postoji tendencija ka dodatnoj modernizaciji kako bi zemlja bila u rangu standarda EU u oblasti transporta.
Realizacijom ovog važnog projekta doći će do opšteg ubrzanja tranzitnog saobraćaja, unaprediće se nivo usluga, olakšaće se međunarodni trgovinski tokovi i transport putnika. Izgradnjom istočnog kraka takođe će biti ostvaren pozitivan uticaj i na komercijalne i trgovinske aktivnosti u regionu, a doprineće se i regionalnom razvoju šireg područja Balkana.
Deonicu autoputa E80 od Proseka do granice sa Republikom Bugarskom ukupne dužine 86,8 km (Istočni krak Кoridora 10), karakteriše 87 mostova, 5 savremeno opremljenih tunela i 5 saobraćajnih petlji. Najduži most je most br. 13 na deonici Crvena Reka – Čiflik,) koji prelazi preko reke Nišave i železničke pruge Niš-Dimitrovgrad. Ukupna dužina mosta je 475m.
Do sada je pušteno u javni saobraćaj 65 km punog profila autoputa (od Crvene Reke do granice sa R. Bugarskom) i 17,5km paralelnog nekomercijalnog puta Bela Palanka – Pirot.
Završetkom deonice Bancarevo-Crvena Reka, pustiće se u javni saobraćaj i kompletno završena deonica Prosek – Bancarevo, koju karakteriše 10 mostova ukupne dužine 392,9m i 16 kosina.


Najizazovniji građevinski poduhvat na Istočnom kraku Кoridora10
Najteža deonica na Istočnom kraku К10 je deonica Prosek-Crvena Reka, kojom se obilazi Sićevačka Кlisura. Iz tog razloga poslednja se i završava.
Radi se o brdskom i brdsko-planinskom terenu složene konfiguracije sa vodozasićenim aktivnim ili uspavanim klizištima velikih dimenzija sa kompleksnim mehanizmom kretanja, koja kroz dobijenu projektnu dokumentaciju nisu adekvatno sagledana.
Najteže je bilo, u najkraćem roku, dodatno istražiti lokalitete i na osnovu dobijenih rezultata pronaći,odobriti i implementirati najracionalnije rešenje koje će garantovati trajnu stabilnost za dugi vek eksploatacije.

Dodatak
Tunel Bancarevo
Tunel „Bancarevo“ nalazi se na transevropskom koridoru (Кoridor 10) autoput E-80 deonica 2 (Bancarevo-Crvena Reka). Objekat se sastoji od dve tuneske cevi sa po dve vozne trake.
• Desna tunelska cev: L= 733,14m (km 28+623,53 do km 29+356,67)
• Leva tunelska cev: L= 880,73 (km 28+478,93 do km 29+359,66) sa galerijom
Tunel je, s obzirom na specifičnost odvijanja saobraćaja, opremljen sa sistemima i instalacijama koje su neophodne za visok nivo bezbednosti. Najveći broj predviđenih sistema i instalacija se tretiraju kao sistemi čija se funkcionalnost mora obezbediti, kako u normalnim okolnostima, tako i u svim vanrednim situacijama od kojih je pojava požara najvažnija.
Projektom opremanja elektro-mašinskim instalacijama tunela Bancarevo su obuhvaćeni sledeći sistemi:
SOS sistem, Digitalni video sistem, Sistem ozvučenja, Sistem detekcije provale i kontrole pristupa, Sistema dojave požara, Sistema meteoroloških stanica, Radio sistem, Sistem kontrole kvaliteta i brzine vazduha, Sistem osvetljenja, Saobraćajno informacioni sistem, Sistem energetskog napajanja Sistem za nadzor, Sistem ventilacije

Video snimak urađen u saradnji RTV Caribrod i Preduzeća “Koridori Srbije”

Tagovi: ,Vest preuzeta sa portala „Plus Online“