Odlukom o budžetu opštine Dimitrovgrad za 2020. godinu, od 18. decembra 2019., planirana su sredstva u iznosu od 12.500.000 dinara namenjena za ostvarivanje i unapređenje javnog interesa u oblasti javnog informisanja, kao i za unapređenje javnog informisanja na jezicima nacionalnih manjina, objavljeno je na zvaničnom sajtu opštine Dimitrovgrad.

Predviđeno je sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja u 2020. godini u iznosu od 1.500.000 dinara, kao i sufinansiranje projekata proizvodnje medijskih sadržaja iz oblasti javnog informisanja na jeziku nacionalne manjine, čiji je jezik u službenoj upotrebi na teritoriji opštine Dimitrovgrad u 2020. godini, u iznosu od 11.000.000 dinara.

Najmanji iznos sredstava po projektu u okviru prve mere je sto hiljada, a najveći milion dinara, dok je najmanji iznos sredstava po projektu u okviru druge mere javnog poziva sto hiljada, a najveći šest miliona dinara.

Pravo učešća imaju izdavači medija čiji su mediji upisani u Registar medija koji vodi Agencija za privredne registre i pravno lice, odnosno preduzetnik, koji se bavi proizvodnjom medijskih sadržaja i koji priloži dokaz da će sufinansirani medijski sadržaj biti realizovan putem medija koji je upisan u Registar medija, dok izdavači koji se finansiraju iz javnih prihoda ne mogu da učestvuju na konkursu.

Isto tako pravo učešća nemaju ni lica koja su u prethodnom periodu dobila sredstva od opštine Dimitrovgrad namenjena projektnom sufinansiranju, a nisu blagovremeno u propisanoj formi podnela narativni i finansijski izveštaj o realizaciji projekta.

Prijave na konkurs podnose se do 24. januara 2020. a odluka o raspodeli sredstava donosi se najkasnije u roku od 15 dana od dana zaključenja konkursa, stoji na sajtu opštine.

 Slobodan Aleksić

Foto: Stefan Pavić

The post Opština Dimitrovgrad raspisala medijski konkurs appeared first on Far.

Vest preuzeta sa portala „Far“