Grad Pirot raspisao je poziv u kome se traži privatni partner u projektu javno-privatnog partnerstva za rekonstrukciju i održavanje sistema javnog osvetljenja. Održavanje celokupnog sistema javnog osvetljenja u gradu Pirotu vrši JP „Komunalac“ Pirot kao poverenu komunalnu delatnost. Održavanje sistema osvetljenja koje sprovodi Grad, odnosno JP „Komunalac“ Pirot, obuhvata zamenu izvora svetlosti – sijalica, zamenu […]

Vest preuzeta sa portala „Pirotske Vesti“