Na osnovu Zakona o odbrani („Sl. glasnik RS“ br. 116/07, 88/09 – dr. Zakon, 104/09 – dr. Zakon, 10/15 i 36/18) i čl. 41. st. 2. tač. 5 i čl. 43, Zakona o smanjenju rizika od katastrofa i upravljanju vanrednim situacijama („Sl. glasnik RS“ br. 87/2018.), i Odluke o uvođenju vanrednog stanja na teritoriji Republike Srbije, Opštinski štab za vanredne situacije na sednici održanoj dana 21.03.2020. godine donosi sledeću :

N A R E D B U

1. Svim vlasnicima maloprodajnih objekata na teritoriji opštine Dimitrovgrad da pod hitno i bez odlaganja onemoguće konzumiranje alkoholnih i drugih pića ispred samih objekata.

Broj: 06-42/2020-17/2-3

Datum: 21.03.2020.godine

KOMANDANT ŠTABA ZA VANREDNE SITUACIJE

s.r. Vladica Dimitrov

Izvor: Opštinski štab za vanredne situacije

Foto: Stefan Pavić

The post Naredba Opštinskog štaba: Hitna zabrana konzumiranja alkoholnih i drugih pića ispred maloprodajnih objekata u Dimitrovgradu appeared first on Far.

Vest preuzeta sa portala „Far“