UREDBA O ROKOVIMA U SUDSKIM POSTUPCIMA ZA VREME VANREDNOG STANJA PROGLAŠENOG 15. MARTA 2020. GODINE (“Sl. glasnik RS”, br. 38/2020) Član 1 Rokovi za podnošenje tužbe u parničnom postupku, privatne tužbe u krivičnom postupku, predloga za pokretanje vanparničnog postupka ili postupka izvršenja i obezbeđenja, podnošenje tužbe u upravnom sporu i podnošenje ustavne žalbe, prestaju teći […]

Vest preuzeta sa portala „Pirotske Vesti“